Instructies gebruik DocuSign

Er hebben een aantal veranderingen plaatsgevonden in de manier waarop wij onze offerte en tekeningen naar u toesturen en u deze kunt bekijken en accorderen. Zo maken wij voortaan gebruik van DocuSign. Hiermee kunt u offertes en tekeningen op een veilige manier online bekijken en rechtsgeldig elektronisch ondertekenen.

DocuSign is eenvoudig te gebruiken op zowel desktop, laptop als mobiele telefoon. U ontvangt de documenten als PDF-bestand, deze kunt u te allen tijde downloaden en lokaal opslaan. In onderstaande instructies (PDF) staan de stappen één voor één beschreven.

Download de instructies voor het gebruik van DocuSign (PDF)