Algemene voorwaarden

Op deze pagina kunt u onze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden downloaden.

De informatie die op deze website beschikbaar wordt gesteld, mag alleen in de hier gepubliceerde staat gebruikt worden. Bij verandering dient u contact op te nemen met de perswoordvoerder in verband met afstemming op het persbeleid.
 
De presentatie en inhoud van de hier te downloaden documenten vormen samen een door het geldende recht op de intellectuele eigendom beschermd werk, waarvan Polytech Kunststoffen houder is. Aan de genoemde informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande (schriftelijke) toestemming van de auteur. Er mag geen enkele gedeeltelijke of gehele commerciële exploitatie, reproductie, weergave, gebruik, aanpassing, wijziging, vertaling of verkoop van deze onderdelen, die in deze informatie genoemd zijn, worden uitgevoerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Polytech Kunststoffen.

Productwebsites:

patentgoot patenthut patentriet NovaRiet SunnyShades